Πως αναγνωρίζω μία δική μου ψυχιατρική ή ψυχολογική δυσκολία;

October 6, 2020

Βασικό κριτήριο αποτελεί η εικόνα του εαυτού, ο τρόπος με τον οποίο ο ενδιαφερόμενος τοποθετείται και αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον. Η αδυναμία διαχείρισης εξωγενών ερεθισμάτων, η μεταβολή στη διάθεση που δεν συντονίζεται με σκέψεις και συνθήκες της καθημερινότητας, η συσσώρευση ιδεών και πεποιθήσεων που προκαλούν δυσφορία και ανησυχία αποτελούν ευρήματα που μπορούν να κινητοποιήσουν τον ενδιαφερόμενο να ζητήσει ψυχιατρική εκτίμηση προκειμένου να αποτυπωθεί το ερώτημα «Γιατί συμβαίνει αυτό;». Ο θεράπων κάθεται να διαφοροδιαγνώσει, διευκρινίσει και κατατοπίσει τον ενδιαφερόμενο για την φύση του ζητήματος και για το αν αυτό αποτελεί διαταραχή ή όχι.

Μοιραστείτε αυτό το Άρθρο:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn